Astu suuruuteen:

Luo rajattomasti skaalautuvia yrityksiä ja auta niillä ihmiskuntaa.

Pekka J. Mattilaa tituleerataan Suomen #1 bisnesmentoriksi, joka luo positiivista yhteiskunnallista muutosta menestyvien yritysten avulla.

On uudenlaisen yrittäjyyden aika.

Kohti suuruutta

Meidän on muutettava se, miten yrityksiä rakennetaan, mistä lähtökohdista ja mitä muutosta niillä tuodaan.

Elämme yhteydettömässä maailmassa, jossa on pitkään vallinnut minäkeskeinen ajattelu.

Tuolle ajatteluvääristymälle on monia ilmenemismuotoja. Kehitetään itseä, halutaan menestyä, haalitaan valtaa ja autetaan muita vain saadaksemme siitä jotain.

Mantramme on: minä, minä, minä.

Tämä on todellisuudessa pienuutta, jossa keskiössä on oman edun tavoittelu.

Tarjolla on erilainenkin tie. Se on epäitsekkyyden tie. Se on voimaannuttamisen tie. Se on yhteisen hyvän tie. Se on suuruuden tie.

Kun alamme pyyteettömästi kantaa kortemme kekoon yhteisen hyvän puolesta ja teemme sitä mitä meidän oikeasti kuuluu täällä tehdä, asiat alkaa muuttua ja ryhdymme muutoksen airuiksi.

Emme enää kysy sitä, "mitä minä haluan?", vaan siirrämme itsemme syrjään kysyen "mitä minun kauttani halutaan tähän maailmaan tuotavan ja kuinka voin muita auttaa toimimaan entistä paremmin yhteisen hyvän eteen?"

Kun siirrymme syvältä kumpuavaan epäitsekkyyteen, yritykset muuttuvat välineiksi positiivisen muutoksen tekemiselle, jonka ytimessä on hyvyys.

Järjestys muuttuu.

Siinä missä ennen etusijalla oli oma etu, viivan alle jäävät luvut ja yritysten silmitön kasvu, sen tilalle tulee vastakkainen ajattelu, jossa etusijalla onkin strategiset toimenpiteet, henkilöstön tyytyväisyys, hyvinvointi, asiakkaiden aito välittäminen ja sellaiset tuotteet sekä palvelut, johon on pistetty koko sydän peliin.

Kun palaset loksahtavat kohdilleen, syntyy valtavasti vaurautta, joka voi ilmetä yrittäjillä ja yrityksissä rahallisena hyvänä, vapautena, vankkumattomana sisäisenä rauhana, täyttymyksenä tai sisäisenä tietona siitä, että on tekemässä oikeita asioita.

Mantramme on: me, me, me.

Meistä tulee suuria ja olemme muutoksen missiolla.

Emmekä enää odota sitä, että jokin ulkopuolellamme muuttaa asioita. Emmekä varsinkaan odota, että muutos kohti hyvää tulee valtion kääntäessä raskasta ruoriaan. Sen sijaan me, yrittäjät ja yritykset käärimme hihat. Olemme se muutos kohti hyvää, jonka haluamme täällä nähdä. Olemme missiolla.

Jos haluat tätä, minä ja tiimimini voidaan auttaa sinua tässä, nousussasi suuruuteen ja siitä seuranneeseen vaurauteen.

Kiitos.

"Älä kysy, mitä maailma tarvitsee. Kysy, mikä saa sinut syttymään eloon ja tee se. Koska se mitä maailma tarvitsee, on enemmän ihmisiä, jotka ovat syttyneet eloon" 

Howard Thurman

Autan yrittäjiä ja yrityksiä nousemaan uudelle tasolle
kolmen tukipilarin avulla

Kaikki uusi vaatii uudenlaista ajattelua, johon johdatan yrittäjät ja yritykset seuraavin kainoin. Toimintani perustuu kehittämääni Miljoonamenetelmään, jossa...

1. Yritys valaistaan:

Katsotaan sisälle ja etsitään kaikki toimintaa jarruttavat pullonkaulat.

Jolkaisella yrityksellä ja yrittäjällä on omat näkymättömät esteensä:

"Toimimalla niin kuin on totuttu toimimaan, saadaan niitä tuloksia mitä on aina ennenkin saatu."

Tämän kaikki tietää, mutta harva osaa toimia toisin.

Yrityksissä ihmiset ovat kiireisiä. Ei ole aikaa pysähtyä.

Pyöritään samassa silmukassa päivästä toiseen.

Ainoa mahdollisuus muutoksiin on pysähtyä hetkeksi ja katsoa mitä oman itsen sekä yrityksen sisällä tapahtuu.

Tällöin yritys ja yrittäjä "läpivalaistaan." Tiedostetaan suurimmat toiminnan esteet ja tiedostamisen jälkeen ne korjataan.

Etsitään esteet suuruuden tieltä.

Useimmiten yrittäjän tulee muuttua toiseksi ihmiseksi, joka pystyy astumaan omaan suuruuteensa.

Kun tämä tapahtuu, kaikki muuttuu yrityksessä. 

Kun tämä tapahtuu, kaikki muuttuu yrityksessä lähes automaattisesti.

2. Yritys tuotteistetaan:

Pistetään yritys kuntoon, jotta se voisi palvella asiakkaita uudella tasolla.

Yritykset rakentuvat usein asteittain ilman, että yritys tuotteistetaan fiksusti:

Yritykset rakentuvat asteittain. Sanotaan kyllä uusille aluevaltauksille, tuotteille ja palveluille. Tehdään monia asioita samanaikaisesti.

Kuitenkin lähes poikkeuksetta 20% yrityksen toiminnasta tuo 80% tuloksista.

Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa yrityksistä toimii tehottomasti.

Iso muutos tapahtuu, kun yritys alkaa keskittymään 20% asioista ja tuotteistamaan niitä.

Tästä päästään vielä eteenpäin, kun ei jäädä vain palveluiden tuotteistamiseen, vaan jatketaan koko yrityksen tuotteistamiseen.

Näin saadaan koko yritys toimimaan tehokkaasti ja yritykseen syntyy tietyt toimintatavat, kulttuuri ja tehokas tapa kommunikoida.

Aletaan rakentaa kestävän pohjan päälle. 

Kun koko yritys tuotteistetaan, se tuo rauhaa työntekoon. Työntekijät ja omistajat nauttivat sekä asiakkaat saavat parempaa palvelua.

Kun yritys tuotteistetaan, se tarkoittaa stressitasojen romahtamista ja liikevaihdon moninkertaistumista.

3. Yritys skaalataan:

Hyödynnetään uutta: strategioita, teknologiaa, tekoälyä ja intuitiota.

Maailma muuttuu nopeasti, joka avaa uuden oven yritysten skaalaukselle:

Vain harva yritys skaalautuu (edes teoriassa) rajattomasti, koska sen tiellä on pullonkauloja. 

Yksi pullonkaulan poisto skaalautumisen tieltä on yrityksen tuotteistaminen, mutta se ei yksistään riitä. On nimittäin hyvin erilaista tuotteistaa ei-skaalautuva yritys kuin skaalautuva yritys.

Osana skaalautuvan yrityksen tuotteistusta pitää ottaa huomioon muuttuva maailma. 

Tällä hetkellä meillä on menossa huima muutos teknologian saralla, jossa tapahtuu suuria muutoksia tällä hetkellä.

Yksi suurista muutoksista on tekoäly.

Kohta tekoäly mullistaa kaiken ja olemme ihmisinä tienhaarassa, jossa me joko hyödynnämme uutta teknologiaa tai putoamme kelkasta.

Ja koska tekoäly tulee nopeammin kuin arvaammekaan, on ihmisten mentävä vastakkaiseen suuntaan kuin minne koneet menevät.

Koska intuitiota ja luovuutta on äärimmäisen vaikeaa muuttaa ykkösiksi ja nolliksi, siellä piilee tulevaisuuden työntekijän voima.

Kun yritys suunnitellaan skaalautuvaksi ja hyödynnämme uutta, voimme saavuttaa isoa muutosta yhteiskunnassamme.

suomen #1 bisnesmentori

Kuka on Pekka?

Pekka J. Mattila on akateemisesti palkittu DI, kansainvälinen puhuja, yhteiskunta-aktiivi, yrittäjä ja häntä on tituleerattu Suomen #1 bisnesmentoriksi sekä visionääriksi.

Pekan opetuksia on kuvattu vaikuttaviksi, epätavanomaisiksi ja joskus myös täysin vastakkaisiksi siihen nähden mitä muut puhuvat.

Hän on ollut perustamassa useita menestystarinoiksi nousseita yrityksiä ja tuotteita, kuten supersuositun Campwire-verkkokoulutusalustan (yli 300 000 käyttäjää), Digivallankumous-sivuston ja Digiyliopisto-huippuvalmennuksen.

Pekka on ollut tekemässä pienen tiiminsä kanssa Suomen historian suurinta verkkokurssilanseerausta vuonna 2019, jossa tehtiin myyntiä yli puoli miljoonaa euroa vain kahdessa kuukaudessa.

Avain näihin huimiin tuloksiin piilee vuonna 2015 tapahtuneessa loppuunpalamisessa, jonka seurauksena koko elämä meni ylösalaisin ja uusi todellisuus avautui.

Saavuttamansa muutoksen ansiosta häneltä alettiin kysyä apua mentorina ja advisoryna. Lopulta vuonna 2021 hän astui uuteen rooliinsa johtajien luottomentorinia, jonka puoleen käännyttiin, kun muut oljenkorret oli jo käytetty.

Lopulta hän ryhtyi tukemaan toimitusjohtajia ja yrittäjiä tukeakseen heidän missiotaan, jotta he pystyisivät tekemään asioita isommin kuin mihin he olivat omin avuin pystyneet.

"Kaikki mikä tulee sydämestä sisältää synnyinpaikkansa
lämmön ja värin."

OLIVER WENDELL HOLMES

miksi teen mitä teen?

Uuden alku

Aloitin oman yrittäjäurani vuonna 2009 ideakilpailuissa pärjänneellä lasten aikajanapalvelulla, johon saimme tiimimme voimin kerättyä yli 700 000€ rahoituksen.

Käytimme lopulta tuotekehitykseen yli miljoona euroa, löimme läpi Japanissa ja vihdoin taloudellinen menestys oli lähes varmaa...

... paitsi, että rahamme hupenivat nopeammin kuin mitä tienasimme ja olimme vaikean päätöksen edessä:

Konkurssi tai uuden suunnan etsiminen... pikaisesti.

Otimme saamamme "miljoonan euron opit" mukaamme ja teimme vain kaiken uudella tavalla.

Aloimme menestyä ja tämän menestyksen myötä aloin oivaltaa bisnestaitoja, joilla menestymisen pystyi monistamaan. 

Ja kun paloin vuonna 2015 loppuun, sain puuttuvan palasen osaamiseeni: sisäiset taidot. Purin omaa sisäistä maailmaa ja muutuin ihmisenä. Aloin ymmärtää omaa tehtävääni syvemmin tämän maan päällä. 

Vuonna 2021 alkoi uusi tehtäväni, irtauduin rakentamastani yrityksestä ja missionani on nyt uudistaa se, miten maailmaa muutetaan uudenlaisten yritysten ja yrittäjien avulla.

Kenen mentori pekka on?

Mentori kaikille          
          sopeutumattomille

Olen mentori kaikille sopeutumattomille, kapinallisille, pyöreille palikoille neliskanttisissa rei’issä.

Heille, jotka näkevät asiat toisin. Heille, jotka eivät pidä kahlitsevista säännöistä.

Heille, joita voi siteerata, joiden kanssa voi olla eri mieltä, joita voi ylistää tai herjata.

Ainoa, mitä ei voi tehdä, on olla ottamatta heitä huomioon.

He muuttavat asioita, he puskevat ihmisrotua eteenpäin, ja vaikka jotkut voivatkin pitää heitä pöhköinä, heidän nerokkuuttaan ei voi lopulta olla tunnistamatta.

Sillä ne, jotka luulevat, että he voivat muuttaa maailmaa, ovat juuri niitä, jotka niin tekevät.